Boeren met respect voor natuur, dier en landschap

 

Kringloopboeren werken met respect voor natuur, dier en landschap. Zij doorlopen een intensieve training in studiegroepen, houden hun vorderingen bij, delen opgedane kennis en leggen examen af. Wie meetbaar vooruitgang boekt, mag zich kringloopboer noemen. Vijf koplopers zijn met steun van de gemeente Midden-Delfland gebiedscoöperatie Delflandshof gestart. Samen produceren zij échte delflandse boerenZuivel.

 

Even voorstellen:

 

Boer Arnold van Adrichem, Schipluiden

In Schipluiden werkt Arnold van Adrichem met jongvee en zo’n 65 koeien van het Montbéliarde-ras. “Die geven wat minder melk, maar kunnen twee jaar langer mee. Daardoor is er minder jongvee nodig.” Hij geeft zijn vee structuurrijk, eiwitarm voer dat zorgt voor minder milieubelasting en een prima melkproductie. Boer Arnold was snel enthousiast voor het idee om een deel van zijn melk samen met andere boeren lokaal en regionaal af te zetten via Delflandshof. Ook hij is lid van de agrarische natuurvereniging en doet aan weidevogelbeheer. Het bedrijf van boer Arnold is energieneutraal dankzij energieopwekking met zonnepanelen.

Boer Kees van Mil, Schipluiden

Kees van Mil houdt op 42 hectare grasland koeien van uiteenlopend ras, waaronder Holstein Frisian en Fleckvieh. De boerderij en de grond waarop hij werkt, is al sinds 1880 in familiehanden. Kees is de vierde generatie. Om de grond gezond te houden en de omgeving geen onrecht aan te doen, houdt hij zijn mineralenkringloop bij. Zo kan hij het bedrijfsproces bijsturen als dit nodig is. Van Mil boert weidevogelvriendelijk. Voor het maaien worden weidevogelnesten gemarkeerd. Samenwerken met andere veehouders ziet hij als een grote uitdaging tegen de schaalvergroting in de landbouw.

Boer Gertjan Hooijmans, Schipluiden

De Nellyhoeve van Gertjan en Annet Hooijmans ligt aan de Oostveenseweg in Schipluiden. Gertjan melkt zo’n 70 koeien en houdt daarnaast rond de veertig stuks jongvee. Hooijmans voert geregeld bij met hooi van onbemeste natuurgronden. Hij is heel enthousiast over de kringlooplandbouw en merkt dat die manier van werken resulteert in een prima balans tussen bedrijf en milieu. De koeien van de Nellyhoeve leveren een deel van de melk voor de boerenmelk en boerenyoghurt van Delflandshof. GertJan Hooijmans is voorzitter van zuivelcoöperatie Delflandshof.

Boer Simon van der Kooij, Maasland

Simon en Astrid van der Kooij hebben hun bedrijf met 70 melkkoeien aan de Oostgaag in Maasland. Keep it simple, is voor Simon een gevleugelde uitdrukking. Want hoe ingewikkelder het bedrijfsproces, hoe onoverzichtelijker het wordt. Ook zijn vee levert een deel van de melk voor de zuivel van Delflandshof. Hij is er van overtuigd dat het beter is te proberen per liter melk iets meer te verdienen dan steeds meer liters te produceren voor een lage prijs. Dankzij de zonnepanelen op het dak van de stal voorziet het bedrijf in de eigen elektriciteitsbehoefte. Scholieren uit de omgeving komen er langs om over het boerenbedrijf te leren. Ze gaan naar huis met de boodschap dat niet alle percelen tegelijk worden gemaaid, zodat weidevogels zich altijd kunnen verschuilen.

Boer Peter de Vette, Maasland

Peter de Vette heeft met zijn familie een breed bedrijf. Hij is niet alleen startende melkveehouder, maar runt met zijn ouders ook een boerencamping en een boerderijwinkel, organiseert boerenactiviteiten en faciliteert het zuivellokaal van Delflandshof. “Veel afwisselend werk, maar dat lukt prima,” zegt de Vette, die als geen ander weet dat het platteland alleen overleeft bij de gratie van de stad. “Wij produceren van oudsher al voor de stad en zijn met rust, ruimte en natuur rustpunt voor stadsbewoners.” Zijn boerderij is volledig ingericht om recreanten van het boerenleven te laten proeven. Naast 20 melkkoeien en 25 stuks jongvee zijn er ongeveer 40 schapen en konijnen, kippen, katten en cavia’s. De elektriciteit wordt opgewekt door 135 zonnepanelen.

Bovenstaande foto’s zijn gemaakt in maart 2016. Vlak voordat de koeien naar buiten gaan. Wil je ze in de wei zien staan? Kom dan wandelen of fietsen in Midden-Delfland en proef in de boerderijwinkel van onze melk, karnemelk en yoghurt.