Verder kijken dan de hoogste melkproductie

Nederlandse zuivelboeren staan voor grote uitdagingen. De melkprijzen dalen nu de overheid de melkquota heeft losgelaten. Steeds meer melkveehouders leveren onder de kostprijs. Veel boeren zoeken een antwoord in schaalvergroting. Dat gaat ten koste van kwetsbare boerenlandnatuur.

De kringloopboeren van gebiedscoöperatie Delflandshof werken aan een duurzaam alternatief. Dat spaart het landschap, beschermt kwetsbare natuur en levert gezonde en overheerlijke zuivel op.

Natuur

Het Zuid-Hollandse open veenweidenlandschap is er niet alleen voor de boer en zijn vee. Er leven ook weidevogels en andere dieren. Veenweiden staan van oudsher ook bekend om bloem- en kruidenrijke graslanden. De grutto’s en kieviten van Midden-Delfland zijn gebaat bij boeren die daar rekening mee houden. Niet alleen doen de boeren van gebiedscoöperatie Delflandshof dit op hun eigen bedrijf, maar Delflandshof heeft als cooperatie ook ca 9 hectare natuurgrond in eigendom waarop dit wordt toegepast. Deze natuurgrond is volledig ingericht ten behoeve van de weidevogels. Denk hierbij aan plas-dras, kruidenrijk grasland en zandplaten.

Recreatie

Boerenlandnatuur heeft ook recreatiewaarde. Midden-Delfland is een populair buitengebied voor stadsbewoners die graag wandelen, fietsen, varen en van de natuur genieten. Midden-Delfland is niet voor niets de groene long van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Duurzame toekomst

Om al die omgevingswaarden veilig te stellen, werken de kringloopboeren van Delflandshof aan een duurzame toekomst. Dus minder anonieme zuivel voor de bulkmarkt, en toewerken naar meer eigenheid, nieuwe samenwerkingsvormen en regionale afzet.

Kringlooplandbouw

De bedrijfsvoering is afgestemd op aanwezige natuurlijke hulpbronnen. Kringloopboeren minimaliseren krachtvoer, kunstmest en medicijngebruik. Centraal in de kringlooplandbouw staat een uitgekiende wisselwerking tussen voerkwaliteit, gezond bodemleven, gezonde koeien, vruchtbare mest en een schoon milieu.

Natuur-inclusief

Kringloopboeren zijn natuur-inclusief boeren. Zij hebben respect voor natuurlijke systemen en voor de kwaliteitswensen van consumenten. Dit alles zorgt voor minder milieubelasting en gezonde, lekkere streekproducten.

Steun het boerenland

Als consument of winkelier speel je een sleutelrol in de toekomst van Midden-Delfland. Wie échte delflandse boerenZuivel koopt, steunt de verantwoorde bedrijfsvoering van onze kringloopboeren. Zo kunnen boeren in Midden-Delfland ook in de toekomst blijven boeren in een aantrekkelijk landschap met kwaliteit voor natuur en recreatie.

Eerlijke prijs

Voor een eerlijke prijs geniet je van een heerlijk zuivelproduct. Zuivel, zoals zuivel bedoeld is: puur, lekker en van dichtbij. Uit de groene long van de Metropoolregio. Duurzamer en verser dan échte delflandse boerenZuivel kan bijna niet.